بررسی کارآیی تنش زدایی ارتعاشی با استفاده از روش سوراخ‌زنی

ارسال شده در: مقالات | 0

در این مقاله، میزان کارآیی تنش‌گیری ارتعاشی با اندازه‌گیری میزان تنش پسماند در قطعه قبل و بعد از فرآیند تنش‌گیری بررسی شده است. روش بکار رفته در این مقاله، سوراخ‌زنی اصلاح شده و کرنش سنج‌های استفاده شده از انواع سه محوره تجاری می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند تنش‌گیری ارتعاشی تا سه فرکانس رزونانس اول قطعه توانسته تا 30 درصد تنش‌های پسماند را کاهش دهد.

دریافت مقاله