✔ استعلام از شما، اخذ تائید کارفرما با ما

تنش زدایی ارتعاشی لیفتینگ بیم

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

تنش زدایی ارتعاشی فریم زیر تاندیش ریخته گری

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

تنش زدایی ارتعاشی اسکرین پلیت

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

تنش زدایی ارتعاشی رینگ کوره آهک

شرکت پادیر

تنش زدایی ارتعاشی بیش از 300 قطعه خط ذوب به وزن مجموعاً 450 تن

شرکت آذر فولاد امین

 

تنش زدایی ارتعاشی بیش از 300 قطعه خط ذوب به وزن مجموعاً 450 تن

شرکت آذر فولاد امین