مقایسه تنش زدایی ارتعاشی و حرارتی

ارسال شده در: مقالات | 0

هدف این مقاله، تعریف تنش‌گیری ارتعاشی، ارائه مبانی تئوری این روش، فرآیند اجرایی آن و وضعیت فعلی این حوزه در صنعت می باشد. در این مقاله همچنین نتایج تجربی مقایسه تنش‌گیری حرارتی و ارتعاشی آورده شده است. در این آزمایش، تنش پسماند در سه لوله جوشکاری شده، یکی بدون تنش‌گیری، یکی تنش‌گیری شده به روش حرارتی و دیگری تنش‌گیری شده به روش ارتعاشی مقایسه شده است. این تحقیق به نتایج جالب و مهمی در خصوص تنش‌گیری ارتعاشی دست پیدا کرده که شما را به مطالعه این نتایج در مقاله دعوت می‌کنیم.

دریافت مقاله